پلان اول

ریال5,280,000
ماهانه

• 2 هسته cpu
• 2 گیگ رم
• 40 گیگ هارد SSD
• ترافیک نامحدود

پلان دوم

ریال9,150,000
ماهانه

• 3 هسته cpu
• 4 گیگ رم
• 80 گیگ هارد SSD
• ترافیک نامحدود

پلان سوم

ریال14,400,000
ماهانه

• 4 هسته cpu
• 8 گیگ رم
• 160 گیگ هارد SSD
• ترافیک نامحدود