گواهینامه استاندارد SSL DV

شروع از
ریال3,000,000
سالانه

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
نصب رایگان (بر روی هاستهای کلون کلود )

گواهینامه استاندارد SSL DV Wildcard

شروع از
ریال16,000,000
سالانه

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه (و دامنه بدون www)
نصب رایگان ( بر روی سرورهای کلون کلود )

گواهینامه سازمانی Certum Trusted OV

ریال17,000,000
سالانه

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
نصب رایگان (بر روی هاستهای کلون کلود )

گواهینامه سازمانی Certum Trusted OV Wildcard

ریال49,000,000
سالانه

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور فوری پس از پرداخت
قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه (و دامنه بدون www)
نصب رایگان ( بر روی سرورهای کلون کلود )

گواهینامه پیشرفته سازمانی EV SAN

شروع از
ریال80,000,000
سالانه

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
فعال سازی فوری پس از پرداخت، صدور پس از تایید مدارک سازمانی
تایید نام سازمان
قابل استفاده برای یک دامنه و یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
صدور تا 7 روز کاری اروپا
نصب رایگان ( بر روی سرورهای کلون کلود )

گواهینامه SSL قابل ارائه و نصب بر روی IP

ریال5,400,000
سالانه

قابل صدور و نصب بر روی IP های اینترنتی ایران
صدور فوری پس از پرداخت