هاست پایتون ایران - 1 گیگ

ریال1,000,000
ماهانه

• 1 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• دسترسی shell

هاست پایتون ایران - 5 گیگ

ریال1,500,000
ماهانه

• 5 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• دسترسی shell

هاست پایتون خارج -1 گیگ

ریال1,000,000
ماهانه

• 1 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• دسترسی shell

هاست پایتون ایران - 10 گیگ

ریال2,000,000
ماهانه

• 10 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• دسترسی shell

هاست پایتون خارج - 5 گیگ

ریال1,500,000
ماهانه

• 5 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• دسترسی shell

هاست پایتون خارج - 10 گیگ

ریال2,000,000
ماهانه

• 10 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• دسترسی shell