سرور مجازی ایران پلان دوم

شروع از
ریال2,800,000
ماهانه

• 30 گیگ هارد
• 2 گیگ رم
• 1 هسته cpu
• هارد SSD

سرور مجازی ایران پلان سوم

شروع از
ریال3,900,000
ماهانه

• 40 گیگ هارد
• 3 گیگ رم
• 2 هسته cpu
• هارد SSD

سرور مجازی ایران پلان چهارم

شروع از
ریال4,700,000
ماهانه

• 60 گیگ هارد
• 4 گیگ رم
• 3 هسته cpu
• هارد SSD

سرور مجازی ایران پلان پنجم

شروع از
ریال6,900,000
ماهانه

• 80 گیگ هارد
• 8 گیگ رم
• 4 هسته cpu
• هارد SSD

همراه با هر پلن میباشد

  • ترافیک نامحدود برای میزبانی وب سایت (رعایت نسبت 1 به 10)